Рентгенова диагностика

Дигитална рентгенография

Рентгеновата снимка е необходима, когато се нуждаем от информация, до която не може да достигнем с просто око. В Дентална практика Молдованови разполагаме с последно поколение дигитален рентгенов апарат с интраорален сензор на фирма Kodak.

Kodak RVG 5100 (дигиталният сензор) позволява да се направи рентгенография с високо качество, бързо, лесно, с голяма резолюция на образа. С вискочестотната USB2 връзка образът се генерира върху монитора на компютъра в кабинета за по-малко от 2 секунди. Софтуерът дава възможност веднага да се изготви досие на пациента с неговите графии. Всички снимки могат да бъдат прехвърлени на Ваша собствена флаш карта или изпратени по имейл.

Много пациенти се притесняват от облъчването на апарата. Искаме да ви успокоим, че рентгеновото лъчение ви излага на минимална радиация. Четири сектори снимки се равняват на количеството радиация, на която сте изложени от слънцето при един прекаран ден на плажа. При бременни жени вземаме особени мерки като използваме защитна оловна престилка и яка и свеждаме облъчването на плода почти до нула.

В заключение можем да кажем, че ползите от този вид диагностика е впъти по-голям сравнено с риска, на който се излагате. Спестяването на една снимка може да забави решението на проблема и да удължи престоя ви на зъболекарския стол.


Рентген

Нашата практика притежава собствен дигитален рентгенов апарат с интраорален сензор от най-ново поколение на фирма Kodak. Новият кугел Kodak 2200 има подобрен дизайн за по-точно диагностициране и по-лесна употреба. Свръхвисокочестотният генератор на Kodak позволява да се постигне високо качество на образа с 30% по-малка доза лъчи. Електронният таймер и фокусното петно от 0,7 мм гарантират висококачествен и контрастен образ. В зависимост от зоната за фокусиране, теглото на пациента и вида на детектора, Kodak 2200 автоматично определя точните параметри за експониране. Това означава сведена до възможния минимум доза облъчване, бърза процедура на експониране.