Договори

Екипът на Дентална практика Молдованови са партньори в лечебната мрежа на ЗEАД ”БУЛСТРАД ЖИВОТ ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП”. Пациенти със застраховка „Здравна грижа” могат да се възпозлват от пакета „Дентална помощ“ без да е необходимо самоучастие от тяхна страна, т.е. за Вас отпада представянето на документи пред Застрахователя и предварителното заплащане на манипулациите. Обемът и обхватът на покритията е различен при всеки, в зависимост от осигурителната опция. Ако желаете да се възползвате от услуги по застраховката е препоръчително преди посещението в кабинета, да ни предоставите застрахователния номер от картата, за да преверим статуса на застраховката.


Лекарите в нашата практика са също така доверени стоматолози на Застрахователно акционерно дружество "България Иншурънс" АД. Ако имате сключена застраховка „Заболяване“, можете да направите задължителния първоначален профилактичен преглед със снемане на зъбен статус при нас. Застрахованите лица могат да продължат след това лечението си в Дентална практика Молдованови. Ние ще попълним необходимите документи за отчет пред Застахователя.


Дентална практика Молдованови има договор с Националната Здравноосигурителна Каса (НЗОК). При Вашето посещение следва да носите здравноосигурителната си книжка, в която се вписват извършените дейности. Здравноосигурените лица над 18 години имат право на преглед и три лечебни дейности - пломби или вадене на зъб. За децата пакетът е един преглед плюс четири манипулации през цялата година.


В зъболекарския кабинет се лекуват пациенти, които имат договор и със Застрахователни компании – GENERALI, UNIQA, ДЗИ, EUROINS и други. Попълват се документи и се издават фактури, с които се покриват разходите за стоматологичното лечение.